Inici

Què oferim

    El Viver té com a objectiu facilitar a les persones emprenedores, de forma temporal, el suport i l'espai físic necessari per al desenvolupament del seu projecte.

 

    Els destinataris del Viver són noves persones emprenedores que tinguin un projecte empresarial de futur, viable econòmica i tècnicament. Entre d'altres:

 

 • Persones que vulguin autoocupar-se

 • Professionals que pensin independitzar-se

 • Persones emprenedores que necessitin suport per gestionar el seu negoci

 • Universitaris/es i tècnics/ques que desitgin iniciar una activitat professional o empresarial.

 

    S'ofereix la possibilitat d'utilitzar despatxos a partir de 20m2 i fins a 39m2 aprox., per al desenvolupament d'activitats de tipus professional i de serveis. També hi ha a disposició de persones emprenedores les naus de 70m2 aprox., idònies per ubicar-hi activitats industrials i de distribució.

 

    Les principals funcions del Viver són:

 

 • Orientar, assessorar i motivar les persones emprenedores

 • Facilitar la ubicació, de forma temporal, per desenvolupar el projecte d'empresa, sense necessitat de realitzar excessives inversions en immobilitzat.

 • Oferir una sèrie de serveis logístics comuns

 • Promoure la relació entre les empreses ubicades al Viver i l'entorn econòmic

 • Provocar sinergies mitjançant l'intercanvi d'experiències i la interacció entre les empreses del Viver.

 • Preparar el nou empresariat per al moment en què hagi de deixar el centre

 

    Un altre servei que es posa a disposició es el servei de Domiciliació, dirigit a emprenedors que per la tipologia de la seva activitat no necessitin una seu o local permanent o, d'altra banda, la seva activitat s'ubiqui fora del Viver. Els serveis que se'ls ofereixen són, entre d'altres:

 

 • Ús puntual de despatx

 • Disposició de servei de fax, fotocopiadora,…

 • Recepció de correspondència

 • Recepció i atenció de trucades

 • Ús de la sala de reunions i sales d'usos múltiples.

 

   El Viver també disposa d'un espai compartit, amb lloguer d'unitats de treball, per als primers mesos d'activitat empresarial acompanyat amb l'assessorament del Viver. S'ofereix un espai de treball comú a freelancers i professionals autònoms i independents on podran desenvolupar la seva professió tot generant un ambient de cooperació, amb intercanvi d'experiències i establint sinergies empresarials. Els potencials usuaris d'aquest tipus d'espai són un col•lectiu amb les característiques comunes següents:

 

 • Treballen des de casa

 • Necessiten poca infraestructura

 • Necessiten conciliar la vida familiar i laboral sense interferències en ambdós sentits

 • Busquen treballar en un àmbit empresarial amb accés a tots els serveis que ofereix el Viver

 • Treballen amb independència però amb la possibilitat de cooperar a nivell empresarial

   

    Aquests professionals i autònoms independents, comercials, investigadors, empreses en fase inicial d'activitat, empreses foranes que volen realitzar un estudi d'implantació al territori, poden gaudir dels avantatges d'aquest espai, com és l'oportunitat de treballar en un lloc on poder establir relacions comercials amb altres empresaris i professionals, on poder compartir experiències i coneixements i cooperar amb altres persones que es trobin en una situació similar. El fet de tractar-se d'un espai de treball comú permet que les despeses necessàries pròpies d'una oficina es vegin reduïdes considerablement.

logo-ajuntament-vertical