Servei emprenedoria. Catalunya Emprèn

El Programa integral de foment de l'emprenedoria que lidera la direcció General d'Economia social, cooperativa i Treball Autònom (DGESCTA) està emmarcat en el programa Catalunya Emprèn. Té com a finalitat facilitar un suport eficaç a la creació d'empreses i crear un entorn més favorable perquè les persones emprenedores puguin posar en marxa i desenvolupar el seu projecte emprenedor.

http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/cat/

Els objectius específics d'aquest Programa són: 

 • Impulsar actuacions que activin la capacitat de creació d'empreses, fomentin l'esperit emprenedor i generen nous llocs de treball
 • Facilitar serveis i recursos integrals d'assessorament i acompanyament, suport específic i formació perquè les persones emprenedores puguin crear i consolidar la seva empresa i créixer
 • Desenvolupar un entorn favorable per facilitar la creació d'empreses
 • Integrar i alinear les persones actrius, serveis i recursos a disposició de les persones emprenedores
 • Desenvolupar una xarxa publicoprivada de suport a les persones emprenedores de Catalunya

Les accions que es porten a terme des del programa són

 • Informació i orientació adreçada a les persones emprenedores per analitzar, valorar i comparar les seves idees empresarials
 • Desenvolupament de programes de formació per millorar les seves habiltats i capacitats en materia de gestió empresarial i per garantir l'èxit. 
 • Proporció de l'assessorament al procés de creació d'empreses per avaluar la viabilitat de les idees empresarials: pla d'empresa
 • Seguiment tècnic durant els tres primers anys de vida de l'empresa

També es segueixen les línies d'actuació següents:

 • Sensibilització de la població en l'esperit empresarial: instituts de la zona, cases d'oficis, entre altres.
 • Facilitat del servei i recursos del viver d'empresa
 • Servei informació, assessorament i mediació al finançament
 • Servei facilitador de traspàs de negocis
 • Segones Oportunitats
 • Servei finestreta única empresarial

Col.laboracions

Tenim un conveni de col.laboració amb Palomo Consultors SL per tal d'oferir un seguiment tècnic a les empreses, i una formació professionalitzada i de qualitat,  des de 01/05/2017


Com funciona aquest servei?

S'hi pot accedir sol·licitant cita prèvia al telèfon 663 377 751 o l'adreça de correu electrònic ceviver@tortosa.cat

El servei es proporciona al mateix Viver d'empreses Tortosa, Avinguda Nova Estació, 27. Cal portar el DNI i si la persona està en situació d'atur, cal portar certificat d'inscripció a l'OTG.

 

Saber més sobre Catalunya Emprèn Tortosa

empresa_h3-1_tcm181-119075cempren_tcm181-117338logofse_tcm181-117340