I Jornada sobre concertació territorial polítiques actives ocupació. 26 maig 2017

 

 

 

 

 

 

Inscripció a I Jornada sobre concertació territorial de les polítiques actives ocupació

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal “Gestió de serveis municipals”, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’Ajuntament de Tortosa, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.

Viver Empreses Tortosa

El Viver d'Empreses Tortosa neix amb el principal objectiu de facilitar a les persones emprenedores el suport i l'espai físic necessari per al desenvolupament del seu projecte.

Els destinataris/àries del Viver són noves persones emprenedores que tinguin un projecte empresarial de futur, viable econòmicament i tècnica. Entre d'altres:

  • Persones que vulguin autoocupar-se
  • Professionals que pensin a independitzar-se
  • Persones emprenedores que necessitin suport per gestionar el seu negoci
  • Universitaris/àries i tècnics/ques que desitgin iniciar una activitat professional o empresarial

També pot adreçar-se a centres de negocis, és a dir, empreses en procés de consolidació o de nova implantació al municipi, que plantegen objectius de canvi per millorar l'activitat i vulguin un espai equipat i actual com són les instal.lacions del Viver d'Empreses Tortosa.

Des del Viver d'empreses Tortosa també oferim la possibilitat de lloguer despatxos, aules de formació, o sala de reunions, per tal d'aprofitar l'espai empresarial. Els preus que s'apliquen també són preus per sota dels preus que actualment s'estipulen al mercat.

 

 

DSCN9076 (640x480)

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-ajuntament-vertical

     

 

 


 

Què trobareu al Viver?

El Viver d'Empreses Tortosa Innova ofereix la possibilitat d'utilitzar despatxos a partir de 20m2 i fins a 39m2 aproximadament, per al desenvolupament d'activitats de tipus professional i de serveis. També hi ha a disposició de persones emprenedores les naus de 70m2, idònies per ubicar-hi activitats industrials i de distribució.

 

 

          

 

 

Un altre servei que es posa a disposició és el servei de domiciliació empresarial, dirigit a persones emprenedores que per la tipologia de la seva activitat no necessitin una seu o local permanent o, d'altra banda, la seva activitat s'ubiqui fora del Viver. Els serveis que s'ofereixen són:

Ús puntual de despatx

Disposició de servei de fax, fotocopiadora, entre altres

Recepció de correspondència

Recepció i atenció de trucades

Ús de la sala de reunions i sales d'usos múltiples

 

 

 

 

 

 

 

El Viver també disposa d'un espai compartit, amb lloguer d'unitats de treball, per als primers mesos d'activitat empresarial acompanyat amb l'assessorament del Viver. S'ofereix un espai de treball co a freelances i professionals autònoms i independents on podran desenvolupar la seva professió tot generant un ambient de cooperació, amb intercanvi d'experiències i establint sinèrgies empresarials.

Les persones potencialment usuàries d'aquest tipus d'espai són un col•lectiu amb les característiques comunes següents:

 

  1. Treballen des de casa
  2. Necessiten poca infraestructura
  3. Necessiten conciliar la vida familiar i laboral sense interferències en ambdós sentits
  4. Busquen treballar en un àmbit empresarial amb accés a tots els serveis que ofereix el Viver

 

Aquestes persones professionals i autònomes independents, comercials, investigadores, empreses en fase inicial d'activitat, empreses foranes que volen realitzar un estudi d'implantació al territori, poden gaudir dels avantatges d'aquest espai, com és l'oportunitat de treballar en un lloc on poder establir relacions comercials amb altres empresaris/àries i professionals, on poder compartir experiències i coneixements i on cooperar amb altres persones que es trobin en una situació similar. El fet de tractar-se d'un espai de treball comú permet que les despeses necessàries pròpies d'una oficina es vegin reduïdes considerablement.