Què trobareu al Viver?

El Viver d'Empreses Tortosa Innova ofereix la possibilitat d'utilitzar despatxos a partir de 20m2 i fins a 39m2 aproximadament, per al desenvolupament d'activitats de tipus professional i de serveis. També hi ha a disposició de persones emprenedores les naus de 70m2, idònies per ubicar-hi activitats industrials i de distribució.

 

 

          

 

 

 

Un altre servei que es posa a disposició és el servei de domiciliació empresarial, dirigit a persones emprenedores que per la tipologia de la seva activitat no necessitin una seu o local permanent o, d'altra banda, la seva activitat s'ubiqui fora del Viver. Els serveis que s'ofereixen són:

 

  • Ús puntual de despatx
  • Disposició de servei de fax, fotocopiadora, entre altres
  • Recepció de correspondència
  • Recepció i atenció de trucades
  • Ús de la sala de reunions i sales d'usos múltiples

 

 

 

 

 

 

 

El Viver també disposa d'un espai compartit, amb lloguer d'unitats de treball, per als primers mesos d'activitat empresarial acompanyat amb l'assessorament del Viver. S'ofereix un espai de treball co a freelances i professionals autònoms i independents on podran desenvolupar la seva professió tot generant un ambient de cooperació, amb intercanvi d'experiències i establint sinèrgies empresarials.

Les persones potencialment usuàries d'aquest tipus d'espai són un col•lectiu amb les característiques comunes següents:

 

  1. Treballen des de casa
  2. Necessiten poca infraestructura
  3. Necessiten conciliar la vida familiar i laboral sense interferències en ambdós sentits
  4. Busquen treballar en un àmbit empresarial amb accés a tots els serveis que ofereix el Viver

 

Aquestes persones professionals i autònomes independents, comercials, investigadores, empreses en fase inicial d'activitat, empreses foranes que volen realitzar un estudi d'implantació al territori, poden gaudir dels avantatges d'aquest espai, com és l'oportunitat de treballar en un lloc on poder establir relacions comercials amb altres empresaris/àries i professionals, on poder compartir experiències i coneixements i on cooperar amb altres persones que es trobin en una situació similar. El fet de tractar-se d'un espai de treball comú permet que les despeses necessàries pròpies d'una oficina es vegin reduïdes considerablement.